26 kwietnia 2021

Warunki prawne

Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadne elementy zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą być kopiowane ani reprodukowane, w całości ani w części, dla żadnych celów za wyjątkiem dozwolonego użytku opisanego w innych miejscach. Żadne elementy niniejszej strony internetowej nie mogą być zmieniane, udostępniane publicznie, rozpowszechniane lub zamieszczane w innych utworach, publikacjach lub stronach internetowych, w całości ani w części, bez uprzedniej zgody Monolith Films Sp. z o.o.

Dane i informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych. Monolith Films Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dane i informacje zawarte na tej stronie były kompletne i aktualne oraz pochodziły z wiarygodnych i sprawdzonych źródeł. Monolith Films Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty użycia treści zamieszczonych na stronie monolith.pl, włączając w to wszelkie szkody i straty bezpośrednie lub pośrednie, utracone zyski lub utracone korzyści.

Monolith Films Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się na tej stronie internetowej, bez wcześniejszego uprzedzenia osób korzystających z tej strony. Dla wygody użytkowników niniejsza strona internetowa może zawierać bezpośrednie połączenia z innymi stronami internetowymi, stworzonymi i utrzymywanymi przez osoby trzecie. Monolith Films Sp. z o.o. nie ma nad takimi stronami żadnej kontroli i nie odpowiada za ich zawartość oraz skutki korzystania z nich.